นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงการเก็บรวบรวม การใช้ การดำเนินการ และการจัดเก็บข้อมูลของสมาชิกและผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม Khanthasiavillas.com หรือผู้ที่ติดต่อหรือประสานงานกับเรา (ผู้ให้ข้อมูล)

ความโปร่งใสถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้ให้ข้อมูล ในฐานะเจ้าของข้อมูล (คุณ) นโยบายนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ในการใช้งาน และวิธีการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และการจัดเก็บข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ผ่านทาง Khanthasiavillas.com

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และจัดเก็บข้อมูลของคุณด้วยความยินยอมของคุณเท่านั้น หรือ ตามที่กฎหมายอนุญาต ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

คุณมีหน้าที่ในการอ่านและทำความเข้าใจนโยบายนี้ก่อนเข้าถึงหรือใช้ Khanthasiavillas.com การลงทะเบียนเป็นสมาชิก การขอรับบริการ หรือการเข้าร่วมในกิจกรรมของเรา ซึ่งคุณจะอนุญาตอย่างชัดเจนให้มีการเก็บรวบรวม การเปิดเผย และการจัดเก็บข้อมูลของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

การให้ข้อมูลโดยตรงผ่าน Khanthasiavillas.com หมายถึงคุณรับทราบและยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม การใช้ และการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว จนกว่าจะถอนความยินยอมตามนโยบายนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของนโยบายนี้ คุณต้องหยุดใช้บริการและกิจกรรมบน Khanthasiavillas.com

แหล่งที่มาของข้อมูล เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณผ่าน:

 • Khanthasiavillas.com ซึ่งให้บริการเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งาน
 • Facebook (เฉพาะสำหรับการลงทะเบียนสมาชิกและการเข้าสู่ระบบ)
 • อุปกรณ์ของผู้ใช้ (เช่น คอมพิวเตอร์ และ/หรือ โทรศัพท์มือถือ)

ประเภทของข้อมูล จากแหล่งข้อมูลข้างต้น เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ดังนี้:

 • ชื่อจริง (ไม่บังคับ)
 • นามสกุล (ไม่บังคับ)
 • รูปภาพโปรไฟล์/รูปถ่าย (ไม่บังคับ)
 • อีเมลแอดเดรส (ไม่บังคับ)
 • ที่อยู่จริง (ไม่บังคับ)
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • โปรไฟล์ Facebook (member_ID, public_profile, รูปภาพโปรไฟล์ และอีเมล)
 • เนื้อหาหรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า หรือโฆษณาบริการบนแพลตฟอร์ม Khanthasiavillas.com รวมถึงคำอธิบาย รูปภาพ และข้อมูลติดต่อผู้ขาย
 • Cookie ID
 • IP address
 • ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
 • รายละเอียดของอุปกรณ์ เช่น รุ่นและยี่ห้อ
 • เนื้อหาเครื่องมือแชท (chat tool) บน Khanthasiavillas.com
 • ข้อมูลอื่นๆ เช่น การใช้งานเว็บไซต์ รูปภาพ และข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เราเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณโดยตรงจากข้อมูลที่คุณให้ไว้ตามรายละเอียดข้างต้น ในขณะที่คุณให้ข้อมูลระหว่างการใช้งานและ/หรือบริการของเว็บไซต์ Khanthasiavillas.com เมื่อติดต่อเรา กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชี หรืออัปเดตข้อมูลบัญชีสมาชิกของคุณ เราจะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่คุณให้ไว้ในแบบฟอร์มที่แสดงบนแพลตฟอร์มของเราเท่านั้น

สำหรับบริการที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราและไม่ได้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเรา ผู้ให้บริการภายนอกอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ และการจัดการข้อมูลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายของผู้ให้บริการดังกล่าว

การเลือกที่จะลงทะเบียนบัญชี Khanthasiavillas.com ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Facebook ของคุณ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากโปรไฟล์ Facebook ของคุณเฉพาะในส่วนที่คุณได้เปิดเผยเป็นสาธารณะตามนโยบายของ Facebook เท่านั้น โปรดทราบว่าเราจะไม่จัดเก็บหรือเข้าถึงรหัสผ่านบัญชี Facebook ของคุณในระบบของเรา

การเข้าถึง (ล็อกอินเข้าสู่) บัญชีของคุณบน Khanthasiavillas.com คุณจะต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการยืนยันตัวตน หากคุณล็อกเอาท์ การเข้าถึงบริการหรือการเข้าถึงบัญชีในภายหลังจะต้องมีการยืนยันตัวตนเสมอ

ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ รายละเอียด คำอธิบาย และรูปภาพที่ผู้ใช้ให้ไว้ หรือปรากฏบนแพลตฟอร์ม Khanthasiavillas.com ข้อมูลจากบทสนทนาหรือข้อความระหว่างผู้ใช้ที่แสดงในเมนูแชทบนแพลตฟอร์ม Khanthasiavillas.com (ถ้ามี) ข้อมูลอื่นๆ เช่น การสื่อสารกับฝ่ายบริการลูกค้า

นอกจากนี้ เราและ/หรือผู้ให้บริการภายนอกที่ได้รับอนุญาต จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณบน Khanthasiavillas.com ผ่านคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ดังต่อไปนี้:

 • เมื่อคุณใช้ Khanthasiavillas.com เราจะเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ รวมถึงรายละเอียดของเบราว์เซอร์ ข้อมูล IP address ข้อมูลเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการ ข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ (เช่น Apple IDFA หรือ Android Advertising ID) ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และข้อมูลเฉพาะอุปกรณ์อื่นๆ ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงรายละเอียดการทำธุรกรรมบน Khanthasiavillas.com จะถูกบันทึกด้วยคุกกี้ หรืออ่านโดยบุคคลที่สามจากอุปกรณ์ของคุณ เพื่อจดจำอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ

 • Khanthasiavillas.com อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (“ลิงก์ของบุคคลที่สาม”) ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเจ้าของเว็บไซต์บุคคลที่สามอย่างรอบคอบก่อนดำเนินการต่อ การให้บริการลิงก์ของบุคคลที่สามเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ของเราไม่ได้หมายความว่าบุคคลที่สามเปิดเผยข้อมูลใดๆ ให้แก่เรา ดังนั้น เราจึงไม่รับผิดชอบต่อการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

 • คุณอาจเลือกที่จะตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อปฏิเสธคุกกี้บางประเภท หรือเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการส่งคุกกี้บางประเภท เบราว์เซอร์บางตัวอาจมีการกำหนดค่าที่คล้ายกันสำหรับ HTML5 และ Flash นอกจากนี้ คุณสามารถควบคุมโฆษณาและการวิเคราะห์ของบุคคลที่สามได้โดยการจัดการ เปลี่ยนแปลง หรืออัปเกรดเบราว์เซอร์ของคุณ หรือโดยการลบคุกกี้นั้นๆ ในบางกรณี อาจต้องเลือกออก (opt out) ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเรา

 • สำหรับการควบคุมความเป็นส่วนตัวของอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย โปรดดูคำแนะนำของผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณสำหรับวิธีการควบคุมความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม

 • หากคุณป้องกันหรือปฏิเสธการจัดเก็บคุกกี้หรือข้อมูลการจัดเก็บในเครื่อง (local storage) บนแพลตฟอร์ม Khanthasiavillas.com ของเรา อาจส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์ Khanthasiavillas.com

การเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวม Khanthasiavillas.com จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้:

 • Khanthasiavillas.com อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามคำร้องขออย่างเป็นทางการจากหน่วยงานรัฐบาล
 • Khanthasiavillas.com อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับพนักงาน ตัวแทน ผู้ให้บริการภายนอก ทนายความ ที่ปรึกษา ผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในข้อมูลที่คุณให้ไว้กับบริษัท
 • Khanthasiavillas.com อาจแบ่งปันข้อมูลแบบไม่ระบุชื่อกับบริษัทในเครือของเราเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานทางธุรกิจปกติของเรา.

การเก็บรักษาข้อมูล

 • Khanthasiavillas.com ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายและมาตรฐานของเรา เพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูล ซึ่งรวมถึงระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการสูญเสีย การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปิดเผย.

สิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถใช้สิทธิ์ต่อไปนี้เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้ความรับผิดชอบของ Khanthasiavillas.com ได้ทุกเมื่อตามมาตรฐานของเราหรือตามที่กฎหมายกำหนด:

 • การร้องขอถอนความยินยอม สำหรับการเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้งานหรือบริการของคุณบน Khanthasiavillas.com รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับข้อมูลเพื่อประโยชน์ของคุณ โปรดทบทวนและสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบก่อนที่จะถอนความยินยอมด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานทางกฎหมาย Khanthasiavillas.com อาจยังคงเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ.
 • การร้องขอเข้าถึงหรือการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้ความรับผิดชอบของ Khanthasiavillas.com.
 • การคัดค้าน การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการสื่อสารทางการตลาด.
 • การร้องขอแก้ไข ข้อมูลของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด.
 • การร้องขอโอนย้าย ข้อมูลของคุณไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นโดยอัตโนมัติหรือโดยตรง (เว้นแต่จะไม่สามารถทำได้ทางเทคนิค).
 • การร้องขอลบ หรือทำลายข้อมูลของคุณออกจากฐานข้อมูลของเรา.
 • การร้องขอระงับ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณชั่วคราว ในขณะที่ Khanthasiavillas.com กำลังดำเนินการตามคำร้องขอข้างต้น.

การอัปเดตและแก้ไขนโยบาย

Khanthasiavillas.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือลบส่วนใดส่วนหนึ่งของนโยบายนี้ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของเรา โปรดติดตามการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บนเว็บไซต์และแพลตฟอร์ม Khanthasiavillas.com การใช้งานบริการหรือการเข้าร่วมในกิจกรรมบน Khanthasiavillas.com ของคุณต่อไปหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายนี้ หมายความว่าคุณยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไข.

หากคุณไม่เห็นด้วยหรือไม่ยอมรับบางส่วนหรือทั้งหมดของนโยบายนี้ คุณต้องหยุดใช้บริการหรือกิจกรรมบน Khanthasiavillas.com.

นโยบายนี้ได้รับการอัปเดตครั้งล่าสุดและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567